vergoeding

Wettelijke regeling inzake kosten, besparingsbijdrage en eigen bijdrage

Verstrekkingen van orthopedisch schoeisel worden normaal gesproken betaald door een ziektekostenverzekering. Het schoeisel wordt vervaardigd aan de hand van een medisch voorschrift door arts/specialist op grond van een indicatie conform de geldende regelgeving. Bij verstrekking van orthopedisch schoeisel en orthopedische voorzieningen geldt een substitutieschema. Dit betekent dat slechts aanspraak bestaat op duurder schoeisel als niet met een goedkopere schoen of voorziening aan een schoen kan worden volstaan.

Aan de eigen bijdrage voor orthopedische schoenen ligt het besparingsmotief ten grondslag. Immers iedereen zal regelmatig schoenen moeten aanschaffen. In het maatschappelijk verkeer wordt het daarom billijk geacht dat ook verzekerden die aangewezen zijn op orthopedische schoenen een vergelijkbaar bedrag in de aanschaffingskosten van deze schoenen betalen. Per 1 januari 2024 zijn de eigen bijdragen (= besparingsbijdrage) voor orthopedisch maatschoeisel en semi orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing, zoals genoemd in de Regeling Hulpmiddelen 1996, als volgt vastgesteld:

€ 65,- voor personen jonger dan 16 jaar;
   € 130,- voor personen van 16 jaar en ouder.

Daarnaast is er nog sprake van een eigen bijdrage in de zin van een restbedrag boven de maximale vergoeding. Deze maximale vergoeding is vastgesteld voor allergeenvrije schoenen en verbandschoenen.

N.B. De mogelijkheid bestaat dat, afhankelijk van de soort verzekering, nog een bedrag voor eigen risico in rekening wordt gebracht door de zorgverzekeraar.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kosten orthopedische schoenen tussen de € 600.- / € 1450.-
Technische aanpassingen, zoals kokers, worden extra berekend.

orthopedisch schoeisel

onze specialiteit!

Trajectomschrijving met tijdspad

Indicatie, levering en declaratie inzake orthopedisch schoeisel vinden plaats conform de voorschriften van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft toestemming tot aanmeten, produceren en afleveren van het voorgeschreven orthopedisch schoeisel.

Intake
Eerst worden de voeten zorgvuldig onderzocht, waarbij tevens het looppatroon wordt geanalyseerd.

Aanmeten
Na het maken van een blauwdruk wordt het voettype bepaald. Er zijn meerdere voettypen zoals knikvoet, knikplatvoet, platvoet, spreidvoet, holvoet. Aan de hand van het voettype zullen wij adviseren inzake welk soort schoeisel, steun of supplement voor u het beste is.

Passen
Na het aanmeten worden de leesten gemaakt. Afhankelijk van het schoeisel zijn er meerdere pasfasen, waarbij een passchoen wordt gemaakt. Met behulp van de passchoen komen de meest geschikte pasvorm en het voetbed tot stand zodat ten slotte de maatschoen kan worden vervaardigd.

Afleveren
Bij de aflevering ontvangt de cliënt uitvoerige instructies over het schoeisel.

Levertijden

Onder het begrip levertijd dient te worden verstaan: de tijd vanaf het eerste contact met de klant tot en met de aflevering, inclusief de machtigingsperiode. De schoentechnische bedrijven zijn genoodzaakt rekening te houden met een gemiddelde machtigingsperiode van 4 weken, hetwelk een vertragende werking kan hebben op de levertijd. De maximale levertijden zijn mede afhankelijk van de medewerking van de cliënt en zijn/haar specifieke wensen. Voor de exacte levertijden verwijzen we u graag naar onze brochure. Die is hier te downloaden

Nazorg
Nazorg is voor u en voor ons heel belangrijk. Wij zullen binnen twee maanden na aflevering fysiek controleren of het orthopedisch schoeisel aan uw verwachtingen voldoet, of het schoeisel op een juiste wijze door u wordt gebruikt en of de pasvorm voldoet aan de richtlijnen van uw zorgverzekeraar.

Noten:
1. OVAC: Orthopedische Voorzieningen Aan Confectieschoeisel

2. IVS: Individueel Vervaardigd Supplement

3. VLOS: VoorLopig Orthopedisch Schoeisel