In ons bedrijf hechten

wij er veel belang aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid en indicatiegebruik. Om u optimale zorg te kunnen bieden is het noodzakelijk dat uw gegevens worden opgenomen en bewaard in een aantal zorgsystemen. Ons bedrijf hanteert daarbij de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven privacynormen. Wij delen een aantal van uw persoonsgegevens aan derden voor de uitoefening van onze dienstverlening. Slechts minimaal benodigde persoonsgegevens wordt aan derden verstrekt. U kunt erop vertrouwen dat niet meer persoonsgegevens dan nodig worden gedeeld. Wij maken verder gebruik van verschillende software producten. Met behulp van deze software kunnen wij onze zorgverlening administreren, declareren, contact onderhouden met onze leveranciers. Wij hebben verwerkers-overeenkomsten met de software providers gesloten, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.